Pozwolenie na wycinkę drzew – Wieliczka, Kraków

Ludzie w ogrodzie botanicznym

Nasza firma zajmuje się sprawami urzędowymi z zakresu uzyskiwania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenie Wieliczki i Krakowa. Przeprowadzamy pełną inwentaryzację zieleni i zajmujemy się wszelkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz opiniami. Przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do zgłoszenia zamiaru wycinki drzew lub krzewów. Posiadamy doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam zajmować się sprawami urzędowymi z zakresu wycinki drzew szybko i efektywnie.

Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w przeprowadzeniu procesu formalnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew. Współpracujemy z wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, co pozwala nam na skuteczną komunikację i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Jesteśmy przekonani, że nasza pomoc przyczyni się do sprawnego złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów.

Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

W polskim prawie istnieje wiele regulacji uzasadniających wydanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Proces jego uzyskania może okazać się skomplikowany i czasochłonny. Dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy oferują pełną obsługę w tej dziedzinie. Nasi specjaliści świetnie orientują się we wszelkich kwestiach prawnych związanych z przeprowadzaniem wycinki drzew i krzewów. Po wykonaniu inwentaryzacji zieleni przygotowujemy wniosek o pozwolenie na wycinkę lub zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa bądź krzewu. Określamy powody zamiaru usunięcia zieleni tj. stan fitosanitarny, kolizja z planowaną inwestycją lub inne. Sugerujemy także, które drzewa lub krzewy mogą zostać przesadzone tudzież wymagają jedynie zabiegów pielęgnacyjnych. Przygotowujemy plany nasadzeń zamiennych często konieczne w ramach planowanych usunięć. Uczestniczymy także w wizjach terenowych komisji wycinkowych. Dzięki nam cały proces związany z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew na obszarze Krakowa i Wieliczki przebiega szybko i sprawnie.