Inwentaryzacja zieleni

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz coraz większego znaczenia zieleni w kontekście zdrowia i jakości życia mieszkańców, odpowiednie zarządzanie zasobami przyrodniczymi staje się kluczowe dla miast i gmin. Dla sprostania tym wyzwaniom nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu inwentaryzacji zieleni na terenie Krakowa i Wieliczki. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać drzewostanem czy utrzymać ład przestrzenny. Prowadzimy inwentaryzację zieleni znajdującej się na terenie działki przeznaczonej do zagospodarowania. Jest to przedsięwzięcie niezbędne przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych lub ogrodniczych. Przeprowadzamy szczegółową analizę dotyczącą ewentualnego kolidowania istniejącej zieleni z powstaniem planowanych zabudowań. W razie potrzeby oceniamy wpływ inwestycji na środowisko i planujemy ewentualne przesadzanie drzew i krzewów czy nasadzenia zastępcze.

Kobieta w szklarni

Jeśli pragną Państwo skorzystać z naszych usług inwentaryzacji zieleni w Wieliczce bądź Krakowie oraz uzyskać wsparcie w dalszym zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Nasza firma przeprowadza na terenie Krakowa inwentaryzację dendrologiczną polegającą na określeniu rodzaju drzew i krzewów występujących na działce inwestycyjnej. Nasi specjaliści sprecyzują ilość oraz rozmieszczenie roślin, a także powierzchnię, którą zajmują drzewa i krzewy. Zajmujemy się określaniem parametrów dendrologicznych, takich jak zasięg korony, wysokość i obwód pni.Dodatkowo badamy stan zdrowotny inwentaryzowanych roślin. Prowadzimy dokumentację inwentaryzacyjną niezbędną do uzyskania decyzji i pozwolenia na wycinkę drzew lub przesadzenie tych, które znajdują się na działkach inwestycyjnych.

Oferowana przez nas inwentaryzacja dendrologiczna pozwala na dokładne rozpoznanie wartości przyrodniczych danego terenu, a także umożliwia zarządzanie nim w sposób zrównoważony. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji dotyczących planowania przestrzennego. Ponadto pozwala ona także na wyeksponowanie poszczególnych gatunków drzew i krzewów, co z pewnością wpłynie pozytywnie na podniesienie waloru estetycznego danego miejsca.