Projekty zieleni miejskiej – Wieliczka, Kraków

Nasza firma oferuje usługi z zakresu projektowania zieleni miejskiej. Tworzymy plany zagospodarowania i zaaranżowania przestrzeni miejskich, takich jak projekty zieleni dla ciągów komunikacyjnych czy parków. Nasi fachowcy zapewniają autorski nadzór nad wykonaniem projektu. Harmonijne wprowadzenie elementów zieleni do miejskich przestrzeni kojarzonych z wszechobecnym asfaltem i betonem zmienia obraz miasta na bardziej przyjazny i naturalny. Wykonujemy projekty zieleni miejskiej w Krakowie i Wieliczce, starając się doskonale wpasować je w otoczenie oraz sprostać oczekiwaniom mieszkańców, którzy pragną przebywać w przestrzeniach miejskich sprzyjających wypoczynkowi, rekreacji czy integracji społecznej.

Staw w parku

Ogród miejski

Nasza firma zajmuje się szeroko pojętymi sprawami urzędowymi, w tym składaniem wniosków i czy ubieganiem się o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Ma to duże znaczenie podczas tworzenia projektu ogrodu miejskiego. Cały ten proces wymaga prac związanych ze szczegółową analizą terenu, na którym ma on powstać. Konieczne jest sprawdzenie stanu gleby, przepuszczalności gruntu i stopnia nasłonecznienia. Zgodnie z wytycznymi zleceniodawców, dobieramy odpowiednie rośliny, które sprawdzą się w przestrzeniach miejskich. Oferujemy zarówno projekty uporządkowanych, harmonijnych ogrodów,jak i zagospodarowania przestrzeni inspirowanego ,,dzikimi łąkami’’. Ostatnie rozwiązanie jest niezwykle popularne w ostatnich latach, ponieważ stanowi przestrzeń przyjazną dla owadów, takich jak pszczoły, które są gatunkiem zagrożonym.

Ponadto na podstawie zebranych informacji i analizy terenu możemy opracować projekty zieleni publicznej oraz koncepcję zagospodarowania przestrzeni zielonych. W tym celu przystępujemy do opracowania szczegółowych planów, które uwzględniają rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu (roślinność, elementy małej architektury, oświetlenie itp.) oraz ich integrację z otoczeniem.

Ważne jest również zapewnienie odpowiednich warunków dla wzrostu i rozwoju roślin oraz dostosowanie do lokalnego klimatu i rodzaju gleby. W tym celu należy dobrze zaplanować nawodnienie, właściwą pielęgnację roślin oraz ewentualne zmiany gleby.

Staramy się stworzyć przestrzeń komfortową dla mieszkańców, tak aby w przestrzeni miejskiej stworzyć przyjazną enklawę, gdzie można swobodnie odpocząć w otoczeniu zieleni.

W swoich projektach wykorzystujemy elementy małej architektury tj. hamaki miejskie, leżaki, stoliki szachowe, stoły piknikowe, biblioteczki miejskie, budki dla owadów, przeznaczamy miejsce pod gry zespołowe.