Jak stworzyć magiczną atmosferę po zmroku dzięki projektowaniu oświetlenia ogrodu?

Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni może korzystnie wpłynąć na jej charakterystykę, nie tylko jeżeli chodzi funkcjonalność, ale także kwestie związane z estetyką oraz odczucia osób, które będą z niej korzystać. W grę wchodzi tu także wykreowanie właściwej dla konkretnego miejsca atmosfery. W przypadku terenów zieleni duże znaczenie będzie tu miało zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, które będzie mogło podkreślić efekty wizualne uzyskane dzięki prawidłowemu zestawieniu poszczególnych gatunków roślin i elementów małej architektury. Osiągnięcie właściwego rezultatu wymaga jednak zadbania o ten obszar już na etapie projektowania ogrodu. W Wieliczce zadania tego rodzaju można zlecić firmie AB Pracownia Zieleni, specjalizującej się zarówno w opracowywaniu sposobów zagospodarowania ogrodów przy domach jednorodzinnych, jak i w przypadku całych osiedli, obiektów użytkowych czy przygotowywaniu formalności związanych z wycinką drzew i krzewów. Przyjrzyjmy się bliżej roli oświetlenia przy urządzaniu terenu zieleni.

Jakie znaczenie ma właściwe oświetlenie ogrodu?

Pod naszą szerokością geograficzną przez większość roku zmrok zapada stosunkowo wcześnie, przy korzystaniu z terenów zieleni duże znaczenie będzie więc miało zastosowanie prawidłowego oświetlenia. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie poruszania się po ścieżkach czy miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Równie ważne okaże się jednak tworzenie odpowiedniego klimatu przez właściwe podświetlanie poszczególnych roślin czy ich grup i uzyskiwanie dzięki temu spektakularnych efektów wizualnych, które podkreślą urok danego miejsca.

Jak właściwie oświetlić ogród?

Kluczowe znaczenie dla odpowiedniego oświetlenia ogrodu ma właściwy dobór lamp oraz ich dobre rozmieszczenie. Podstawą jest zwykle użycie klasycznych latarni w przypadku miejsc publicznych czy niższych opraw świetnie sprawdzających się w mniejszych ogrodach. Ich uzupełnieniem są różnego rodzaju reflektory, pozwalające na wydobywanie z ciemniejszego otoczenia kształtów poszczególnych roślin oraz ich barw.