Jak przeprowadzić inwentaryzację zieleni na swojej działce?

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wartości zieleni w swoim otoczeniu, także na działkach. Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni to istotny krok podczas prac ogrodniczych czy budowlanych.

Przygotowanie przed inwentaryzacją

Wykonanie inwentaryzacji zieleni wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem wiedzy, jak i narzędzi. Najpierw warto dowiedzieć się, jakie są przepisy prawne dotyczące drzew i krzewów na prywatnych terenach, gdyż mogą się one różnić w zależności od lokalnych regulacji. Następnie trzeba zapoznać się z podstawowymi zasadami ogrodnictwa oraz technikami prowadzenia inwentaryzacji zieleni. Ważne jest również zgromadzenie niezbędnych narzędzi pomiarowych oraz materiałów do sporządzenia dokumentacji, takich jak atlas roślin czy arkusz do notatek. Warto też ustalić, czy na naszej działce występują gatunki chronione, co może wpłynąć na sposób ich ewidencjonowania oraz dalsze postępowanie z nimi. Na koniec odpowiednie przygotowanie terenu może przyczynić się do sprawności przeprowadzenia inwentaryzacji, np. przycinając gałęzie, aby ułatwić dostęp do drzew czy krzewów.

Jak się zatem okazuje, proces ten wymaga sporego przygotowania, wiedzy i umiejętności. Dlatego też w tym przypadku warto skorzystać z usług fachowców. Zapraszany więc do skorzystania z usług naszej firmy, która specjalizuje się w inwentaryzacji zieleni w Krakowie, Wieliczce i okolicach.

Przeprowadzenie inwentaryzacji na działce

Najważniejsze czynności podczas inwentaryzacji zieleni na działce to m.in.:

  • wyznaczenie i oczyszczenie sektorów, w których będą dokonywane pomiary,
  • określenie gatunków roślin i ich stanu zdrowotnego,
  • pomiar drzew i krzewów, obejmujący m.in. wysokość, obwód pnia czy liczbę gałęzi.

Opracowanie dokumentacji i dalsze działania

Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych warto przystąpić do opracowania dokumentacji, która może mieć formę tabeli, mapki czy raportu. Warto również sporządzić plan dalszych działań związanych z pielęgnacją zieleni na działce, uwzględniając zebrane informacje o stanie drzew i krzewów.